หมวดหมู่ทั่วไป > คอมพิวเตอร์

การคอมพิวเตอร์ : A

(1/1)

jangna097narak:
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ในประเทศไทย ระบุโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตาม มาตรฐานคุณสมบัติระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 25521 แบ่งเป็นสาขาดังต่อไปนี้

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ (CS)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version