Holisticbuffdog.com :ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => อสังหาริมทรัพย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: kkthai20009 ที่ มกราคม 13, 2018, 07:23:37 AM

หัวข้อ: รวมแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เทศบาลนครตรัง
เริ่มหัวข้อโดย: kkthai20009 ที่ มกราคม 13, 2018, 07:23:37 AM
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เทศบาลนครตรัง
(https://1.bp.blogspot.com/-7OpJDHwBlMo/WlSH1gLCeVI/AAAAAAAAA5w/dmWv2ER7iUMhuDD-lMWrENc_ePEKyOGywCEwYBhgL/s640/%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2.jpg) (https://1.bp.blogspot.com/-7OpJDHwBlMo/WlSH1gLCeVI/AAAAAAAAA5w/dmWv2ER7iUMhuDD-lMWrENc_ePEKyOGywCEwYBhgL/s1600/%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2.jpg)

ภาค ก
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254
ภาค ข
- แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานปฐมวัย
- แนวข้อสอบ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
- แนวข้อสอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- แนวข้อสอบ สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- แนวข้อสอบ พัฒนาการของมนุษย์
- แนวข้อสอบ การจัดสภาพแวดล้อม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เทศบาลนครตรัง (https://goo.gl/MYYg5t)
เข้าดูยูทูบสอบ ผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เทศบาลนครตรัง (https://youtu.be/VdAgcU31ebY)
เข้าดูเว็บที่ ผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เทศบาลนครตรัง (https://xn--42cg5bgkeb8ebp5av3b4di4t.blogspot.com/2018/01/blog-post_31.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เทศบาลนครตรัง (https://xn--42cg5bgkeb8ebp5av3b4di4t.blogspot.com/2018/01/blog-post_31.html)

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เทศบาลนครตรัง